Harstadpakken
Oppstart bompengeinnkreving

Mandag 27. juni kl. 12.00 startet innkrevingen av bompenger i Harstadpakken. Innkrevingen har startet i syv av åtte bommer.
Den åttende og siste bommen settes i drift når tunnelen er ferdig.
Trafikantene skal betale bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet.

Bomstasjonene er automatiske. Kjør igjennom uten å stoppe for å betale. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder for manuell betaling.

Uten AutoPass avtale må du betale full takst hver gang du passerer en bomstasjon. Du må da betale via tilsendt faktura.
Litt om Harstadpakken

Trafikken gjennom Harstad øker. Mange steder er det allerede i dag for dårlig kapasitet på vegsystemet, og dette fører blant annet til køer og miljøproblemer i sentrum av byen.

Harstadpakken skal løse disse utfordringene gjennom tiltak for alle trafikanter, og skal sikre at Harstad i fremtiden har et transportsystem som gir god og sikker fremkommelighet.

Les mer om prosjektet
Har du fått faktura fra
Troms bompengeselskap AS?
Se ofte stilte spørsmål vedrørende faktura

Ønsker du å bestille AutoPASS?
Det er ikke mulig å bestille AutoPASS brikke hos Troms bompengeselskap. Dette må gjøres hos et av bomselskapene som leverer brikke.
Vi anbefaler deg å bestille brikke hos bompengeselskapet Hålogalandsbrua.

Bestill AutoPASS brikke

Takster


  *
Uten AutoPASS avtale (0%)
12,00 kr 24,00 kr
Med AutoPASS avtale (10%)
10,80 kr 21,60 kr

*Bobiler/campingbiler og enkelte andre større personbiler over 3500 kg
(klasse M1) har samme takst og rabatter som kjøretøy under 3500 kg forutsatt at man har tegnet AutoPASS avtale.

Les mer om betaling
Drift og kundeservice

Bomstasjonene driftes av Systemdrift AS på vegne av Troms bompengeselskap.

Vi besvarer dine henvendelser. Ta kontakt på vår servicetelefon.
Tlf. 815 11 208 eller via e-post