Harstadpakken
Oppstart bompengeinnkreving

Mandag 27. juni kl. 12.00 startet innkrevingen av bompenger i Harstadpakken. Innkrevingen har startet i syv av åtte bommer.
Den åttende og siste bommen settes i drift når tunnelen er ferdig.
Trafikantene skal betale bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet.

Bomstasjonene er automatiske. Kjør igjennom uten å stoppe for å betale. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder for manuell betaling.

Uten AutoPass avtale må du betale full takst hver gang du passerer en bomstasjon. Du må da betale via tilsendt faktura.


Litt om Harstadpakken

Trafikken gjennom Harstad øker. Mange steder er det allerede i dag for dårlig kapasitet på vegsystemet, og dette fører blant annet til køer og miljøproblemer i sentrum av byen.

Harstadpakken skal løse disse utfordringene gjennom tiltak for alle trafikanter, og skal sikre at Harstad i fremtiden har et transportsystem som gir god og sikker fremkommelighet.

Les mer om prosjektet
Ny faktureringsrutine
 Ved fakturering av fullprispasseringer foretatt fra og med 1. oktober 2017 ilegges det ikke tilleggsavgift ved manglende betaling av første faktura.

Betales ikke første faktura vil det sendes et inkassovarsel med purregebyr. Dersom inkassovarselet ikke betales, oversendes kravet til inkasso. Inkassosalær og renter vil påløpe.

Endringer gjelder for passeringer foretatt uten
Autopass/EasyGO-avtale.

Har du fått faktura fra
Troms bompengeselskap AS?
Se ofte stilte spørsmål vedrørende faktura

Ønsker du å bestille AutoPASS?
Det er ikke mulig å bestille AutoPASS brikke hos Troms bompengeselskap. Dette må gjøres hos et av bomselskapene som leverer brikke.
Vi anbefaler deg å bestille brikke hos bompengeselskapet Hålogalandsbrua.

Bestill AutoPASS brikke

Takster


Takstgrupe 1
Takstgruppe 2
Uten AutoPASS avtale (0%)
12,00 kr 24,00 kr
Med AutoPASS avtale (10%)
10,80 kr 21,60 kr

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Les mer om betaling
Drift og kundeservice

Bomstasjonene driftes av Systemdrift AS på vegne av Troms bompengeselskap.

Vi besvarer dine henvendelser. Ta kontakt på vår servicetelefon.
Tlf. 63 82 99 00 eller via e-post