BPS Nord – Troms Bompengeselskap AS
16-12-2020

Endringer i det nordiske brikkesamarbeidet fra 01.01.2021

AutoPASS-brikker vil ikke være gyldig på Storebæltsbron i Danmark fra 01.01.2021.

03-12-2019

Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy.

I tråd med lokalpolitiske vedtak vil det bli innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på rv. 83 Vegpakke Harstad.

02-12-2019

Lørdag 4. januar åpner tunnelen i Harstadåsen

Bomstasjonen på Seljestad er den åttende bomstasjonen som tilhører Harstadpakken.

01-12-2019

Elbil

Rabatt for el-biler forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og montert AutoPASS-brikke. Uten avtale og brikke blir el-bil avkrevd passeringstakst i bomstasjoner.

© BPS Nord – Troms Bompengeselskap AS | Kontakt oss | Personvernerklæring