BPS Nord – Bypakke Harstad AS | Om prosjektet

Prosjekt Harstadpakken

Trafikken gjennom Harstad øker. Mange steder er det allerede i dag for dårlig kapasitet på vegsystemet, og dette fører blant
annet til køer og miljøproblemer i sentrum av byen. Harstadpakken skal løse disse utfordringene gjennom tiltak
for alle trafikanter, og skal sikre at Harstad i fremtiden har et transportsystem som gir god og sikker fremkommelighet.

Harstadpakken inneholder tiltak for alle:
  • Det blir tryggere og bedre for gående og syklende
  • Harstad by får et bedre kollektivtilbud
  • Bilvegene i Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet
  • Mindre trafikk i sentrum gir bedre miljø og utviklingsmuligheter
Første store prosjekt i Harstadpakken startet i 2015, og de neste årene vil alle som ferdes i Harstad merke hektisk anleggsvirksomhet.
Kostnaden er beregnet til 1620 millioner kroner (2016).

Bompenger utgjør ca. 60 % av finansieringen, og resten er midler fra staten, Troms fylkeskommune og Harstad kommune.
Nedbetalingstiden i Harstadpakken er beregnet til 15 år.

Bomringen i Harstad består av i alt 8 bomstasjoner. Trafikantene skal betale bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet.
Innkrevingen starter samtidig i syv av åtte bommer. Den åttende og siste bommen settes i drift når tunnelen er ferdig.

Les mer om prosjektet hos Statens Vegvesen

 

© BPS Nord – Bypakke Harstad AS | Kontakt oss | Personvernerklæring