BPS Nord – Troms Bompengeselskap AS | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
Rv83 Kanebogen 13,00 10,40 (-20%)
Skaunveien 13,00 10,40 (-20%)
Steinveien 13,00 10,40 (-20%)
Kongsveien 13,00 10,40 (-20%)
Rv83 Lokket 13,00 10,40 (-20%)
Rv83 v/ inngangen til tunnelen 13,00 10,40 (-20%)
Skolegata 13,00 10,40 (-20%)
Samasjøveien 13,00 10,40 (-20%)

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Etterskuddsavtale
Rv83 Kanebogen 20,00 20,00
Skaunveien 20,00 20,00
Steinveien 20,00 20,00
Kongsveien 20,00 20,00
Rv83 Lokket 20,00 20,00
Rv83 v/ inngangen til tunnelen 20,00 20,00
Skolegata 20,00 20,00
Samasjøveien 20,00 20,00

 

© BPS Nord – Troms Bompengeselskap AS | Kontakt oss | Personvernerklæring