BPS Nord – Troms Bompengeselskap AS | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Fullpris Etterskuddsavtale (-20%)

Fullpris med
nullutslippskjøretøy

Etterskuddsavtale med
nullutslippskjøretøy (50% av etterskuddsavtale-takst) fra 02.01.2020.
Rv83 Kanebogen 13,00 10,40  13,00 5,20
Skaunveien 13,00 10,40  13,00 5.20
Steinveien 13,00 10,40  13,00 5.20
Kongsveien 13,00 10,40  13,00 5.20
Rv83 Lokket 13,00 10,40  13,00 5.20
Rv83 v/ inngangen til tunnelen 13,00 10,40  13,00 5.20
Skolegata 13,00 10,40 13,00 5.20
Samasjøveien 13,00 10,40 13,00 5.20
Seljestad 13,00 10,40 13,00 5.20

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Fullpris Etterskuddsavtale Fullpris med
nullutslippskjøretøy
 Etterskuddsavtale med
   nullutslippskjøretøy      
Rv83 Kanebogen 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Skaunveien 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Steinveien 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Kongsveien 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Rv83 Lokket 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Rv83 v/ inngangen til tunnelen 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Skolegata 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Samasjøveien 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Seljestad 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)

 

© BPS Nord – Troms Bompengeselskap AS | Kontakt oss | Personvernerklæring