BPS Nord – Bypakke Harstad AS | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Fullpris Etterskuddsavtale (-20%)

Fullpris med
nullutslippskjøretøy

Etterskuddsavtale med
nullutslippskjøretøy (50% av etterskuddsavtale-takst)
Rv83 Kanebogen 13,00 10,40  13,00 5,20
Skaunveien 13,00 10,40  13,00 5.20
Steinveien 13,00 10,40  13,00 5.20
Kongsveien 13,00 10,40  13,00 5.20
Rv83 Lokket 13,00 10,40  13,00 5.20
Seljestad 13,00 10,40  13,00 5.20
Skolegata 13,00 10,40 13,00 5.20
Samasjøveien 13,00 10,40 13,00 5.20

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Fullpris Etterskuddsavtale Fullpris med
nullutslippskjøretøy
 Etterskuddsavtale med
   nullutslippskjøretøy      
Rv83 Kanebogen 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Skaunveien 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Steinveien 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Kongsveien 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Rv83 Lokket 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Seljestad 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Skolegata 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)
Samasjøveien 20,00 20,00 20,00 0,00 (-100%)

 

© BPS Nord – Bypakke Harstad AS | Kontakt oss | Personvernerklæring