AutoPASS

Når du tegner en AutoPASS-avtale får du en AutoPASS-brikke som du skal feste på innsiden av frontruten. Hver gang du passerer i en bomstasjon med AutoPASS blir bompengeavgiften belastet avtalen din. AutoPASS-avtalen gir deg rett til å passere i alle bompengeanlegg i Norge som er skiltet med AutoPASS. Du får i tillegg rabatt på bomstasjonene som administreres av det selskapet som du har avtale med, samt en del andre bompengeanlegg.
AutoPASS brikke i takstgruppe 1 gir 20% rabatt i bomstasjonene i Harstad.

Det er flere fordeler ved å tegne en AutoPASS-avtale. Alle rabatter og fritaksordninger forutsetter at du har avtale og brikke montert i kjøretøyet.
Hvis du passerer bomstasjoner der du ikke har avtale, vil passeringene bli belastet det bompengeselskapet som du har avtale med og har fått brikke fra. Du slipper derfor å få enkeltvise fakturaer etter passeringer i andre AutoPASS-anlegg.


Slik skaffer du deg brikke og AutoPASS avtale:
Du kan tegne avtale med hvilket som helst bompengeselskap som er utsteder (leverer brikker). Det som er lokalisert nærmest Harstad er Hålogalandsbrua.
AutoPASS-brikken kommer i posten, og den skal monteres i henhold til monteringsanvisningen som følger med. Du betaler et depositum for brikken på 200 kroner som kommer på første faktura. Depositumet refunderes hvis du sier opp avtalen og returnerer brikken til bompengeselskapet.


Har du brikke allerede?
Dersom du allerede har AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeselskap, trenger du ikke foreta deg noen ting. Med din eksisterende brikke og avtale får du automatisk alle fordelene som 20 % rabatt, timesregel og månedstak ved passering i bomringen i Harstad dersom du tilhører takstgruppe 1.


Bruk av brikke
Du kan ta brikken i bruk med en gang du får den. Følg monteringsanvisningen. Brikken kan brukes i alle bomstasjoner som er skiltet AutoPASS i hele landet. Du får grønt lys ved passering når brikken er registrert.
Vær oppmerksom på at hvis du fjerner brikken fra den bilen som du har skrevet avtalen på, eller du selger bilen din, må du straks melde fra til det bompengeselskapet som du har inngått avtale med. Hvis du unnlater å melde fra om dette, kan du risikere å bli feilaktig belastet.
Brikken følger avtalen din, og kan ikke flyttes mellom kjøretøy uten at bompengeselskapet ditt blir varslet om det. Du kan bare ha én AutoPASS-brikke i hver bil.


Rabatt i andre bompengeanlegg
Du kan tegne tilleggsavtaler med flere bompengeselskaper for å oppnå rabatt i andre bomanlegg, se oversikt på www.autopass.no. Flere selskaper gir 10 % rabatt dersom man har AutoPASS-brikke.


Brikken kan brukes i Skandinavia
Du kan bruke AutoPASS-brikken når du passerer i bomstasjonen på Svinesundbroen, Øresundsbron og Storebæltsbroen. Den kan også brukes på enkelte ferjesamband i Skandinavia og mellom Danmark og Tyskland.
Se www.easygo.com for mer informasjon.

VIKTIG!
Husk å melde fra til det bompengeselskapet som du har tegnet avtale med hvis du:
  • Endre adresse
  • Endre bil
Brikken er knyttet til registreringsnummeret på bilen din, derfor må du melde fra til bompengeselskapet ditt slik at avtalen blir knyttet opp til din nye bil.
Hvis du ikke trenger bombrikken mer, må du si opp avtalen din. Kontakt bompengeselskapet ditt slik avtalen din kan deaktiveres.


Obligatorisk bombrikke i Norge
Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet, å ha bombrikke i Norge. Har man imidlertid en bobil, SUV e.l. over 3,5 tonn, som brukes privat, omfattes ikke kjøretøyet av påbudet. Brikken er gratis, men det er et depositum på kr 200,-.
Innen 1. januar 2015 må alle kjøretøy som omfattes av påbudet ha tegnet avtale med et bompengeselskap og montert gyldig bombrikke på riktig måte i frontruten.

Fordeler med å bruke AutoPASS-brikke:
  • AutoPASS-avtale gir 20 % rabatt i takstgruppe 1.
  • Timesregel (du betaler bare for én passering pr. kjøretøy pr. time
  • Månedstak/passeringstak (du betaler for maks 60 passeringer pr. kjøretøy pr. måned.)
  • Du kan bruke AutoPASS-brikken i alle andre AutoPASS-anlegg i landet
  • Du får 10 % rabatt i flere andre bomstasjoner.