Betaling og priser

Takster Harstadpakken fra 1.4.2018

Rabatt Taksgruppe 1
Takstgruppe 2
Uten AutoPASS avtale
13,00 kr 20,00 kr
Med AutoPASS avtale 10,40 kr Ingen rabatt

Takstgruppe 1:
Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1. Tyngre biler: For at kjøretøy over 3501 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2:
Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.
Betaling uten AutoPASS
Hvis du ikke har brikke, må du betale full takst hver eneste gang du passerer en bomstasjon. Det blir tatt bilde av registreringsnummeret når du passerer gjennom bomstasjonen. Registreringsnummeret blir kontrollert opp mot motorvognregisteret, og bileier får tilsendt faktura som inneholder opplysninger om passeringer, kjøretøy og avgift. Det legges ikke til ekstra gebyr. Passeringene samles opp over en periode på maksimum tre måneder og faktureres samlet. Andre selskap kan ha andre rutiner. Utenlandske skilt blir også kontrollert og passeringene fakturert.

Betaling med AutoPASS avtale
Har du en gyldig avtale registrert på bilen du passerer med, vil du automatisk få tilsendt faktura (med avtalerabatt) for dine passeringer til adressen du har registrert på avtalen din. Du får etterskuddsfaktura for passeringene som er foretatt innenfor en periode, vanligvis over en periode på maksimalt tre måneder. Det er også mulig å velge avtalegiro som betalingsmåte. Du får 20% rabatt, timesregel og månedstak på passeringene dine i bomringen i Harstad dersom du tilhører takstgruppe 1 og har AutoPass avtale.

Timesregel
Hvis du har AutoPASS-avtale betaler du bare for én passering per time, uansett hvor mange ganger du passerer i bomringen innenfor 60 minutter med samme kjøretøy.

Månedstak/passeringstak
Dersom du har AutoPASS avtale betaler du for maksimum 60 passeringer per kjøretøy per kalendermåned. Dette gjelder passeringer foretatt i bomringen i Harstad. Vi gjør oppmerksom på at det ikke nødvendigvis sendes ut faktura i slutten av hver måned slik at du kan få faktura på passeringer gjort for flere måneder. Fakturaene kan derfor inneholde mer enn 60 passeringer. Du må altså skille mellom fakturaperiode og passeringsperiode. Du vil likevel ikke bli belastet for mer enn 60 passeringer innenfor en måned. Informasjon om passeringer får du om du logger deg inn på MIN SIDE.

Les mer om Autopass

Fritak for betaling

Følgende kjøretøygrupper er fritatt for betaling:
 • passasjerer i alle typer kjøretøy
 • gående og syklende
 • motorsykler og mopeder
 • kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • EL-biler og hydrogenbiler med HY-registreringsskilt*
 • kollektivtransport i rute*
 • uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
 • forflytningshemmede. Herunder åpnes det for to fritaksbrikker for familier med barn med nedsatt funksjonsevne, og refusjon for de med nedsatt funksjonsevne uten egen bil*

*Kjøretøysgrupper må ha gyldig AutoPASS avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritaket.

Fritaket må dokumenteres:

 • Parkeringstillatelsen må ha en minimum gyldighet på 2 år.
 • Avtalen må tegnes på den som har fritaket.
 • Familier med funksjonshemmet barn kan søke om fritak på to kjøretøy.
 • Funksjonshemmede uten egen bil kan søke om refusjon.
 • Forflytningshemmede: du må sende inn ditt parkeringskort til bompengeselskapet du har avtale med.
 • El-bil og hydrogenbiler: Du må sende inn kopi av vognkort til bompengeselskapet du har avtale med.


Sletting av passeringsopplysninger
Du kan velge å ha en AutoPASS-avtale hvor opplysninger om passeringene dine slettes innen 72 timer. Vær oppmerksom
på at dersom du velger dette alternativet vil passeringsdata ikke kunne fremskaffes ved senere anledning, for eksempel i forbindelse med en klage.
Du vil fortsatt få alle rabatter knyttet til brikken.