Fakturaspørsmål

Hvorfor får jeg faktura når jeg har autopass?

Dersom du har en autopassavtale, og allikevel får en faktura på enkeltpasseringer bør du ta kontakt med selskapet du har avtale med.
Hvor ofte blir jeg fakturert?

Vi sender hovedsaklig faktura på passeringsavgift annenhver måned

Jeg har fått en faktura på en bil jeg har solgt, hva gjør jeg?

Dersom du hadde solgt bilen før passeringene er foretatt, må du sende inn en kopi av salgskontrakt som viser at bilen var solgt på passeringstidspunktet. Da vil fakturaen bli kansellert.

Jeg har fått faktura på elbil, er ikke det gratis?

Fritak for elektroniske kjøretøy gjelder kun dersom du har en gyldig brikke i bilen. Dette kan bestilles hos hvilket som helst bompengeselskap som utsteder brikker. Når du har plassert brikken i frontruta, vil du automatisk få gratis passeringer i alle bomstasjoner i Norge med unntak av bomstasjonene på Svinesund.

Hvorfor har jeg fått tilleggsavgift

En tilleggsavgift har blitt ilagt fordi du ikke har betalt de to første fakturaene vi har sendt deg på passeringsavgiften.
Dersom du har mottatt tilleggsavgift, men betalt inn passeringsavgiften like før du fikk fakturaen, kan du trekke fra allerede innbetalt beløp ogkun betale inn tilleggsavgiften.

Tilleggsavgiften blir gjeldende dersom innbetaling finner sted etter første purrings forfallsdato. Klage på tilleggsavgift utsetter ikke betalingsfristen.

Er det lov å ilegge 300,- i tilleggsavgift?

Ihh. § 2 i forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift skal det betales bomavgift ved passering av bomstasjon. Videre viser § 3 at bompengeselskapet skal utstede en tilleggsavgift. Hjemmelen for denne tilleggsavgiften er "Forskrift om betaling av tilleggsavgift ved unnlatt betaling av bomavgift", fastsatt av Samferdselsdepartementet 23. august 1988 med hjemmel i vegloven § 27.