Harstadpakken
Litt om Harstadpakken

Trafikken gjennom Harstad øker. Mange steder er det allerede i dag for dårlig kapasitet på vegsystemet, og dette fører blant annet til køer og miljøproblemer i sentrum av byen.

Harstadpakken skal løse disse utfordringene gjennom tiltak for alle trafikanter, og skal sikre at Harstad i fremtiden har et transportsystem som gir god og sikker fremkommelighet.

Les mer om prosjektet
Takster fra 1.4.2018


Takstgrupe 1
Takstgruppe 2
Uten AutoPASS avtale (0%)
13,00 kr 20,00 kr
Med AutoPASS avtale (20%)
10,40 kr Ingen rabatt

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Les mer om betaling
Drift og kundeservice

Bomstasjonene driftes av Systemdrift AS på vegne av Troms bompengeselskap.

Vi besvarer dine henvendelser. Ta kontakt på vår servicetelefon.
Tlf. 63 82 99 00 eller via e-postLysene slukkes 6. april 2019

Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig
6. april 2019.


Les mer om saken

Endring av takst og rabattsystem
Fra .1. april 2018 blir det innført nytt takst og rabattsystem for
Rv. 83 Vegpakke Harstad.

Les mer om saken
Ny selvbetjeningsløsning for deg som er eller ønsker å bli AutoPASS-kunde.

State ns vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side for deg som er eller ønsker å bli
AutoPASS-kunde.

Les mer om saken på Autopass.no
Gå til minside


Ny faktureringsrutine
Ved fakturering av fullprispasseringer foretatt fra og med 1. oktober 2017 ilegges det ikke tilleggsavgift ved manglende betaling av første faktura.

Betales ikke første faktura vil det sendes et inkassovarsel med purregebyr. Dersom inkassovarselet ikke betales, oversendes kravet til inkasso. Inkassosalær og renter vil påløpe.

Endringer gjelder for passeringer foretatt uten
Autopass/EasyGO-avtale.

Har du fått faktura fra
Troms bompengeselskap AS?
Se ofte stilte spørsmål vedrørende faktura