Faktueringsrutine

Ved fakturering av fullprispasseringer foretatt fra og med 1. oktober 2017 ilegges det ikke tilleggsavgift ved manglende betaling av første faktura.

Betales ikke første faktura vil det sendes et inkassovarsel med purregebyr. Dersom inkassovarselet ikke betales, oversendes kravet til inkasso. Inkassosalær og renter vil påløpe.

Endringer gjelder for passeringer foretatt uten
Autopass/EasyGO-avtale.